به راحتی در دوره ها ثبت نام کنید و استفاده کنید
0
03132353282
محتوای اضطراب کودکان
اضطراب2

اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان

اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان شامل ترس یا فوبیای شدید نسبت به موقعیت ها و عملکردهای اجتماعی است. در برخی کودکان و نوجوانان این اختلال مزمن شده و بر عملکرد آنان در مدرسه، فعالیت های فوق برنامه، و توانایی دوست ...
Aliquam justo Donec ut libero felis mattis in mi, sed