به راحتی در دوره ها ثبت نام کنید و استفاده کنید
0
03132353282
محتوای سنجش تمرکز
نوروفیدبک

آشنایی با نورو فیدبک

آیا تابحال واژه نورفیدبک به گوش تان خورده است؟ از نورو فیدبک چه میدانید؟ آیا تابحال تجربه درمان با نوروفیدبک را داشته اید؟ نورو فیدبک در واقع آموزش مستقیمی مغز توسط خود مغز به منظور دریافت فیدبک بهتر و در ...
nec at vel, felis amet, id libero mattis